Rəhbərlik

Direktor 

İmran Cümşüdov

 

Direktor müavini  

Tariyel Pənahov (texnika üzrə elmləri doktoru, dosent)

 

Direktor müavini 

Samir Süleymanov

 

Direktor müavini

Əkbər Abbasov

 

Direktor müavini

Fərman Kərimov

 

Elmi katib 

Laləzar Sadıxova (aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)