Rəhbərlik

Direktor 

İmran Cümşüdov

 

Direktor müavini 

Samir Süleymanov

 

Direktor müavini  

Tariyel Pənahov (texnika üzrə elmlər doktoru, dosent)

 

Direktor müavini

Əkbər Abbasov

 

Direktor müavini

Fərman Kərimov (biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru), dosent

 

Elmi katib 

Laləzar Sadıxova (aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)