Rəhbərlik

Direktor 

Elçin Zeynalov (texnika üzrə elmlər doktoru)

 

Direktorun müavini  

Tariyel Pənahov (texnika üzrə elmləri doktoru, dosent)

 

Direktorun müavini 

Samir Süleymanov

 

Elmi katib 

Laləzar Sadıxova (aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)