Rəhbərlik

Direktor 

Elçin Zeynalov (texnika üzrə elmlər doktoru)

 

Direktorun müavini  

Tariyel Pənahov (texnika elmləri doktoru, dosent)

 

Direktorun müavini 

Samir Süleymanov

 

Elmi katib 

Laləzar Sadıxova (aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)