Rəhbərlik

İmran Cümşüdov

Direktor

1962-ci il yanvar ayının 1-də anadan olmuşdur.

1988-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Aqrokimya və Torpaqşünaslıq fakultəsini bitirmişdir. Həmin il Rusiya Federasiyasının Varonej şəhərində yerləşən V.V.Dokuçayev adına Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuş, 1993-cü ildə dissertasiya müdafiə edərək kənd təsərrüfatı elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır.

30-dan çox elmi əsərin müəllifidir.