Rəhbərlik

Laləzar Sadıxova

Elmi Katib

1947-ci ildə anadan olmuşdur.

1971-ci ildə Dövlət Pedoqoji İnstitutunu bitirmiş, 1979-cu ildə Leninqrad şəhər Ümumi Bitkiçilik İnstitutunda namizədlik elmi dərəcəsini almışdır. 

Dosentdir, 150-dən çox elmi məqalənin, 6 kitabça, 2 pantent və 1 monoqrafiyanın müəllifidir.