Hüquq, kadr və kargüzarlığın təşkili şöbəsi

Törə Əhmədova

şöbə müdiri

1990-cı il martın 12-də anadan olmuşdur.

2012-ci ildə Azərbaycan Dövlət Texniki Univrsitetində bakalavr pilləsini bitirmişdir.