Hüquq, kadr və kargüzarlığın təşkili şöbəsi

Nuranə İbrahimova

mütəxəssis

.