Staff training

2016-2018-ci illərdə Elmi-Tədqiqat İnstitutlarında elmlər doktoru, doktorantura və dissertantura yolu ilə kadr hazırlığı barədə

MƏLUMAT

İllər

Qəbul olunub

 

Dissertasiya müdafiə olunub

 

Fəlsəfə doktoru

 

 

Elmlər doktoru

 

 

Dissertant

 

 

Fəlsəfə doktoru

 

Elmlər doktoru

1

2

3

4

5

6

2016

10

7

15

12

5

2017

28

6

14

9

3

2018

26

7

17

9

1

Cəmi:

64

20

46

30

9

 

 Elmi-Tədqiqat İnstitutlarının kadr potensialı haqqında məlumat

Elmi-Tədqiqat müəssisələrinin adı 

İşçilərin ümumi sayı

Elmi işçilər

Müxbir üzvlər

Elmlər doktorları

Fəlsəfə doktorları

Əkinçilik ET İnstitutu

331

121

-

6

41

Tərəvəzçilik ET İnstitutu

144

71

-

2

13

Üzümçülük və Şərabçılıq ET İnstitutu

106

46

1

2

15

Meyvəçilik və Çayçılıq ET İnstitutu

146

59

-

5

22

Heyvandarlıq ET İnstitutu

130

65

-

1

9

 Baytarlıq ET İnstitutu

103

16

-

4

24

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər ET İnstitutu

156

61

-

1

14

Cəmi:

1116

439

1

21

138