Management

...
İmran Cümşüdov

Direktor

1962-ci il yanvar ayının 1-də anadan olmuşdur. 1988-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Aqrokimya və Torpaqşünaslıq fakultəsini bitirmişdir. Həmin il Rusiya Federasiyasının Varonej şəhərində yerləşən V.V.Dokuçayev adına Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuş, 1993-cü ildə dissertasiya müdafiə edərək kənd təsərrüfatı elmləri namizədi elmi dərəcəsi...

Ətraflı
...
Samir Süleymanov

Direktor müavini

Ətraflı
...
Əkbər Abbasov

Direktor müavini

Ətraflı
...
Fərman Kərimov

Direktor müavini

Ətraflı