Kadr hazırlığı

...
Ad ve Soyad

Vəzifə

Ətraflı

Ad Soyad

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Unde, eligendi vitae. Obcaecati accusamus dignissimos tempore quia iure cumque nisi aut ducimus repudiandae dicta facere ipsam, voluptatibus, architecto vero doloribus sed?

2016-2018-ci illərdə Elmi-Tədqiqat İnstitutlarında elmlər doktoru, doktorantura və dissertantura yolu ilə kadr hazırlığı barədə

MƏLUMAT

İllər

Qəbul olunub

 

Dissertasiya müdafiə olunub

 

Fəlsəfə doktoru

 

 

Elmlər doktoru

 

 

Dissertant

 

 

Fəlsəfə doktoru

 

Elmlər doktoru

1

2

3

4

5

6

2016

10

7

15

12

5

2017

28

6

14

9

3

2018

26

7

17

9

1

Cəmi:

64

20

46

30

9

 

 Elmi-Tədqiqat İnstitutlarının kadr potensialı haqqında məlumat

Elmi-Tədqiqat müəssisələrinin adı 

İşçilərin ümumi sayı

Elmi işçilər

Müxbir üzvlər

Elmlər doktorları

Fəlsəfə doktorları

Əkinçilik ET İnstitutu

331

121

-

6

41

Tərəvəzçilik ET İnstitutu

144

71

-

2

13

Üzümçülük və Şərabçılıq ET İnstitutu

106

46

1

2

15

Meyvəçilik və Çayçılıq ET İnstitutu

146

59

-

5

22

Heyvandarlıq ET İnstitutu

130

65

-

1

9

 Baytarlıq ET İnstitutu

103

16

-

4

24

Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər ET İnstitutu

156

61

-

1

14

Cəmi:

1116

439

1

21

138