Rəhbərlik

...
İmran Cümşüdov

Direktor

1962-ci il yanvar ayının 1-də anadan olmuşdur. 1988-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Aqrokimya və Torpaqşünaslıq fakultəsini bitirmişdir. Həmin il Rusiya Federasiyasının Varonej şəhərində yerləşən V.V.Dokuçayev adına Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuş, 1993-cü ildə dissertasiya müdafiə edərək kənd təsərrüfatı elmləri namizədi elmi dərəcəsi...

Ətraflı
...
Samir Süleymanov

Direktor müavini

Ətraflı
...
Tariyel Pənahov

Direktor müavini

Ətraflı
...
Əkbər Abbasov

Direktor müavini

Ətraflı
...
Fərman Kərimov

Direktor müavini

Ətraflı
...
Laləzar Sadıxova

Elmi Katib

Ətraflı