Aqrar innovasiya siyasətinin təşkili şöbəsi

Dünyamalı Şərifov

baş mütəxəssis

1957-ci ildə dekabr ayının 1-də anadan olmuşdur.

1981-ci ildə Gəncə Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Meyvə-tərəvəzçilik və üzümçülük fakultəsini bitirmiş, 1985-ci ildə  namizədlik elmi dərəcəsi almışdır.