Nəşrlər

Meyvə və Çay bitkilərinin xəstəlik və zərərvericiləri

Meyvə və Çay bitkilərinin xəstəlik və zərərvericiləri

İlham.S.Qurbanov, Nardan M.sadıqova, Ələddin N.Sadıqov